Czym Jest Coaching Językowy?

COACHING JĘZYKOWY to:

  • spersonalizowana forma nauczania języków osób dorosłych, wykorzystująca podstawowe umiejętności coacha, tzn. aktywnego słuchania, zadawania pytań i naprowadzania na właściwe rozwiązania;
  • nauka kompetencji językowych w oparciu o indywidualny rozwój, samokontrolę i doświadczenie oraz wzmacnianie motywacji osób uczących się;
  • to praca z celami i zasobami, w której osoba ucząca się współtworzy program nauczania, a coach pomaga w doborze najefektywniejszych metod na ich osiągnięcie.